1991.
Det var inte igår

Nej, snarare 30 år sedan. 1991 var året JI-MA Produkter AB grundades. Från baksidan på skruvgatan 1 med miniatyr handspikning har JI-MA Produkter AB utvecklats till ett  modernt pall-spikeri med både automatlinor och specialtillverkning. Vi fixar det mesta, Hög service erbjuder vi också.

I år är det alltså 30-år jubileum. Tack för grattis:et.

OM JI-MA

JI-MA Produkter AB – är ett familjeföretag i Smålandsstenar som startade 1991. Vi tillverkar  kundanpassade lastpallar, engångspallar och övrigt träemballage. Hos oss får du säkra och snabba leveranser, konkurrenskraftiga priser och ett personligt engagemang.

Affärside – Genom en flexibel produktion ska Ji-Ma Produkter framgångsrikt utveckla, tillverka och förse träemballage till  kunder med höga krav på rätt kvalitet, leveransprecision ,kompetens, och personlig service, med det ger vi lönsamhet och trygghet för våra kunder.

Vision – Att Ji-Ma Produkter blir den obestridda ledaren i Södra Sverige för pallar och träemballage genom att vara kundernas mest trygga, pålitliga och flexibla leverantör i våran bransch.

Mission – Förse våra kunder med pall och träemballage, för att frakta, lagerhålla sitt gods på ett säkert, skyddat och ekonomiskt sätt.

Vår Värdegrund

Ji-Ma´s värderingar är en del av vardagen som vi alltid ska uppnå och som visar oss vägen. Följande väderingar styr vår verksamhet

Engagemang – Ji-Ma´s sammarbete mot kund ska alltid känneteckna Engagemang vid varje kontakt tillfälle och alltid i strävan efter att överträffa Kundens förväntningar. Genom Engagemang kommer vi kunna hålla vad vi lovar och stå för våra åtaganden med målmedvetet och långsiktigt arbete. Engagemang ska även gälla i vår kontakt med alla våra samarbetspartners.

Kundanpassning – Vår produktions flexibilitet och vårt agerande ska alltid vara med kundens önskemål i fokus där med att göra det lilla extra för att överträffa kundens förväntningar

Kompetens – Engagemang och Kundanpassning kräver Kompetens. Kompetens är något som alltid kommer uppskattas och därför jobbar vi alltid hårt med att förbättra våra färdigheter och kompetensnivån i vårt arbete.

Trygghet – Ji-Ma ska alltid förknippas med trygghet i allt det vi gör . Genom vårt Engagemang, vår kundanpassning och vår kompetens ska vi vara branschens mest trygga, pålitliga och flexibla leverantör.

Miljö

Bättre För Oss, Bättre För Dig, Bättre För ALLA!

Vi – tillhandahåller träprodukter som genom att köpa allt råmaterial från virkesleverantörer i Sverige sin utformning och långa livslängd bidrar till undvikande av förorening och hushållning med resurser. Vi vill också medverka till en hållbar utveckling genom att minimera vår verksamhets påverkan på såväl lokal som global miljö. Detta skall uppnås genom ständiga förbättringar grundade på hela personalens engagemang och motivation.

Avfall och Källsortering – Mängden avfall skall minskas och källsortering utföras där detta är möjligt. Vi skall sträva efter att minska och om möjligt eliminera förorening av miljön genom vidareutveckling och underhåll av våra tillverkningsprocesser.

Lagar och förordningar – Gällande lagar och förordningar skall följas och en öppen attityd bibehållas mot allmänhet och myndigheter.

Material och processer  – Ji-Mas produkter tillverkas av virke från Svenska leverantörer, leverantörer vi jobbar med är certifierade med olika certifieringar och där certifieringarna är viktiga styrdokument i utvecklingsarbetet och samtidigt en garanti för att deras produkter har framställts på ett miljövänligt sätt, med höga krav på både spårbarhet och kvalitet. Maskin- och materialutnyttjande skall optimeras och effektiviseras för att minimera behovet av material och energi. Lägsta möjliga resursförbrukning eftersträvas vid val av emballage och transporter.