ISO 9001

ISO 9001 – JI-MA Produkter AB är sedan 2008 ISO-certifierade enligt ISO 9001. Vi arbetar med att optimera och ständigt förbättra våra processer från förfrågan till leverans, för att bli effektivare och minska våra kostnader. Varje leverans ska vara en rekommendation för kommande affärer.

Vi är miljöcertifierade – Ladda ner dokument genom att trycka på loggan nedan. 

Vårt kundlöfte –Kunderna skall känna trygghet i vårt kunnande och långa erfarenhet. Vi skall vara flexibla, snabba och ha god lönsamhet men inte på ett sätt som går ut över det utförande på varor och tjänster som vi lovat kunden.

Medarbetaransvar – JI-MA Produkter AB skall stödja utvecklingen av sina medarbetare så att var och en känner till vilka krav som ställs på resultatet av en uppgift och kan svara för att utförandet blir det rätta, första gången och varje gång. Om fel och brister uppstår skall de behandlas med öppenhet och alltid leda till förbättringar.

ISPM-15

Värmebehandlade Pallar –JI-MA Produkter AB har rätt att märka virke och träemballage enligt ISPM 15. ISPM 15 står för International Standard of Phytosanitary Measures No. 15. Det betyder att emballaget är behandlat och bär på en HT-märkt stämpel. Många länder har idag infört ISPM 15 i sina importregler. Reglerna kan dock variera något mellan olika länder och det är alltid importlandets regler som gäller. Så för att skicka ditt gods utomlands krävs oftast en HT – märkning på pallen som bevisar att pallens virke är ugnstorkat till en medelfuktkvot på högst 20%.

  • IPPC  Står för ”International Plant Protection Convention”

  • SE – Landskod

  • XXXX – Företagskod från Jordbruksverket. Tillstånd för värmebehandling och/eller tillverkning av träemballage

  • HT – Heat treatment. Värmebehandling garanterar att virkets kärna har uppnått minst 56C i minst 30 minuter.

AAA – Kreditvärdighet

AAA – Kreditvärdighet  –   JI-MA Produkter är AAA kreditvärdiga. Detta betyder att vi tilldelats det högsta betyget då vi under en period visat stabilitet och har en förmåga att klara båda hög- och lågkonjuktur.

Kreditvärdighetsmodellen är ett hjälpmedel som hjälper företag att göra smidigare affärer och få snabbare betalt. Systemet betygsätter företagets betalningsförmåga igenom en mängd olika beslutsregler.

Genom att kolla upp ett företags kreditbetyg kan man snabbare bilda sig en uppfattning om du vågar beställa tjänst eller vara från leverantör eller det omvända, att man vågar leverera till en kund.

En smidig modell som underlättar affärer mellan företag och kund utan att behöva krångla till det med olika typer av säkerheter. Det krävs tid, engagemang och hårt arbete för att uppnå kreditvärdighet och vi tror att kunder får stor trygghet att veta att de arbetar tillsammans med ett kreditvärdigt företag.